Med reklamasjon mener vi fraktskadet vare, manko i forsendelsen, eller vare med andre feil/mangler oppstått under produksjon. Målet med et eget skjema for feil/ mangler, er å gjøre reklamasjonsprosessen enklere og mindre tidkrevende for alle parter. Det er viktig at alle felt fylles ut etter beste evne slik at vi mottar tilstrekkelig informasjon. Systemet er basert på tillit mellom begge parter. En effektiv og god reklamasjonsbehandling er viktig for å nå vår målsetting om alltid fornøyde kunder.